Ms 086_090

Ta XLIX. Postaua. Od shele uezhniga shiulejna, inu kakushnu blafi je tem uoishakam oblublenu.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 120r-122v : fol.120r-122v
naslov: Ta XLIX. Postaua. Od shele uezhniga shiulejna, inu kakushnu blafi je tem uoishakam oblublenu.
incipit: Syn, kadar tebi ta shela tiga uezhniga suelizhajna od sgoraj noter uliti zhutish, inu s shotoria telesniga vun jeti shelish. de bi mojo iasnost, bres senze tiga spremejnenja gledati mogel: reshjri tuoje serze, inu is uso uso shejlo letu sueti noter dajaine gor usemi.
eksplicit: Letu imash ty sheleti, de bodi she skusi shiuleine, ali vmiranje, Bug uselei v tebi zhashen bode.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_090. Ta XLIX. Postaua. Od shele uezhniga shiulejna, inu kakushnu blafi je tem uoishakam oblublenu.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_090/VIEW/ [ datum dostopa ]