Ms 086_095

Ta LIV. Postaua. Od mnogoteriga gibaina te nature ino milosti.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 128v-131v : fol.128v-131v
naslov: Ta LIV. Postaua. Od mnogoteriga gibaina te nature ino milosti.
incipit: Syn, skerbnu inu sflisam gledaj na gibaine te nature inu milosti, ſakai ſe ſilno ſupernu inu tenku gibljejo: inu ſe kumaj ſamuzh od eniga duhouniga inu ceu resuetleniga zhloueka reslozhio.
eksplicit: Kuliku ſe tedaj uezh natura doli tlazhi inu premaguje tuliki uegshj milost bode noter ulita inu ſe usak dan ta snotrajni zhlouik potem poldi boshim obnovuje.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_095. Ta LIV. Postaua. Od mnogoteriga gibaina te nature ino milosti.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_095/VIEW/ [ datum dostopa ]