Ms 086_094

Ta LIII. Postaua. De se Boshja milost nemesha stemi, kateri potem posemelskim dishè.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 127v-128v : fol.127v-128v
naslov: Ta LIII. Postaua. De se Boshja milost nemesha stemi, kateri potem posemelskim dishè.
incipit: Syn, moja milost je shlahtna, nepusti se vmej svunajne rizhy meshat, tudi vmei posemelske troshte.
eksplicit: Kateri pak slobodnu smanu hoditi hozhe, ie potreba, de use ſuoje greshnu inu neporednu nagneine po mory, inu de na obeni stuari sastno lubesnjo shelnu neuiſsi.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_094. Ta LIII. Postaua. De se Boshja milost nemesha stemi, kateri potem posemelskim dishè.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_094/VIEW/ [ datum dostopa ]