Ms 086_099

Ta LVII. Postaua. De ta zhlouik nima preuleliko shalouati, kadar v kakushnu pomankaine pade.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 135r-136v : fol.135r-136v
naslov: Ta LVII. Postaua. De ta zhlouik nima preuleliko shalouati, kadar v kakushnu pomankaine pade.
incipit: Syn, meni bule dopade poterpeshlivost inu pohleunost v supernih rizheh, koker ueliko potroshtaine inu andoht v srezhnih.
eksplicit: Daj dober konez, dai serzhnu 's tiga sueta preſseleine. Smiſli name, mui Bug, inu me uishaj po praui cesti v tuje krailestvu. Amen.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_099. Ta LVII. Postaua. De ta zhlouik nima preuleliko shalouati, kadar v kakushnu pomankaine pade.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_099/VIEW/ [ datum dostopa ]