Ms 086_100

Ta LVIII. Postaua. Od nesprashouajna tih uiſokih rizhy, inu skritih sodb Boshjh.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 136v-139v : fol.136v-139v
naslov: Ta LVIII. Postaua. Od nesprashouajna tih uiſokih rizhy, inu skritih sodb Boshjh.
incipit: Syn, uari ſe disputirat ali prepirat od uiſokih materi ali rizhy, inu od skritih sodb Boshih.
eksplicit: Veſſelite ſe pohleuni inu gori poskozhite ui vbogi, sakai uashe je Boſhie kraileustvu, ali usaj v resnizi hodite.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_100. Ta LVIII. Postaua. Od nesprashouajna tih uiſokih rizhy, inu skritih sodb Boshjh.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_100/VIEW/ [ datum dostopa ]