Ms 086_103

Ta I. Postaua. S kakeshno zhastio ſe ima Christush preieti. Glas Jogrou.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 142v-146v : fol.142v-146v
naslov: Ta I. Postaua. S kakeshno zhastio ſe ima Christush preieti. Glas Jogrou.
incipit: Leté ſo tuoje beſſede Christe, resniza uezhna, aku lih nikar na en zhas srezhne, tudj na enim mesti piſſane.
eksplicit: Huala tebi dobrotliuj Jesv, pastir uezhni, kir si nas uboge inu ptuje, 'dtuoim predragim inu shlahtnim teleſſam inu krijo napasti ſe vsmilil: inu krijo napasti ſe vsmilil: inu 'k ushjuajnu tih skriunosti, tudi 'stuoih ust beſſedo nas uabil. Pridite vsi 0kmeni, kateri se mujate, inu ste obtesheni, inu eist uas hozhem okuikniti.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_103. Ta I. Postaua. S kakeshno zhastio ſe ima Christush preieti. Glas Jogrou. . URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_103/VIEW/ [ datum dostopa ]