Ms 086_102

ZHETERTE BVKVE Od nar urednishiga suetiga reshniga Telleſsa Sacramenta


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 141v-142vr : fol.141v-142v
naslov: ZHETERTE BVKVE Od nar urednishiga suetiga reshniga Telleſsa Sacramenta
incipit: Skakeshno zhastio se jma Christush prejeti.
eksplicit: Letu sturite 'kmoimu spominu. Kateri jej moie meſsu, inu mojo kry pije, v meni ostane, inu jest v nym. Beſſede katere ſem uam govuril, ſo duh inu shiuleine.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_102. ZHETERTE BVKVE Od nar urednishiga suetiga reshniga Telleſsa Sacramenta. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_102/VIEW/ [ datum dostopa ]