Ms 086_105

Ta IV. Postaua. De se ueliku dobriga podili, andohtlium obhajaulam.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 149r-150v : fol.149r-150v
naslov: Ta IV. Postaua. De se ueliku dobriga podili, andohtlium obhajaulam.
incipit: Glas Mlaishiga. Gospud muj Bug, pridi naprej tuoimu hlapzu vshegni tuoje slakusti, de bodem h tuoj uiſokozhastiti skriunosti vrednu inu duhounu mogel perstopiti.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_105. Ta IV. Postaua. De se ueliku dobriga podili, andohtlium obhajaulam.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_105/VIEW/ [ datum dostopa ]