Ms 086_106

Ta III. Postaua. De je pridnu po gostu se obhajati.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 150v-153r : fol.150v-153r
naslov: Ta III. Postaua. De je pridnu po gostu se obhajati.
incipit: Glas Mlaishiga. Pole jest 'htebi pridem Gospud, de menj dobru bode 'stuoiga darù, inu de ſe resueſſelim v tuoim ſuetim gostouajnu, kateru ſi vtuoi sladkusti v bogimu zhloueku Bug preprauil.
eksplicit: Vsimime gori 'k huali inu zhasti tuoiga jemena, kir ſi meni tuoje telli, inu tuoja kry, k jedi ali 'k spishi inu h pithu perprauil. Podeli Gospud mui Bug inu odreshenik, de pogostim v shiuainu tuoje skriunosti, moie duhoushjne ſheila gori raste.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_106. Ta III. Postaua. De je pridnu po gostu se obhajati.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_106/VIEW/ [ datum dostopa ]