Ms 086_109

Ta VII. Postaua. Od isprashouajna lastne ueisti, inu pobulshajna tiga naprej usitja


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 154v-156v : fol.154v-156v
naslov: Ta VII. Postaua. Od isprashouajna lastne ueisti, inu pobulshajna tiga naprej usitja
incipit: Glas lubiga. Pred usemi rizhmi, s globoko ponishanostjo tiga serza, inu spohleuno zhastio, 's popolnomo vero, inu duhounjm naprejusetjem Boshie zhasty, k obhajeinu tiga ſacramenta, stem okulihojeinu inu prejemainu, ima en Boshi Mashnik perstopiti.
eksplicit: Zhe ta zhlouik stury kar more, inu resnizhnu ſe ſpokori: kulikerkuli krat sa odpuſhaine inu milost k meni perstopi, ſa resnizo prauij Gospud, ſakai jest neſhelim ta smerdt tiga greshnika ſamuzh uezh de ſe on preoberne inu ſhiuy: ſakai nebom uezh ſpumnil na niegpoue pregrehe, inu uſe bode niemu odpusheno.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_109. Ta VII. Postaua. Od isprashouajna lastne ueisti, inu pobulshajna tiga naprej usitja. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_109/VIEW/ [ datum dostopa ]