Ms 086_108

Ta VI. Postaua. Vprashajne od oprauila pred obhaylom.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 154v : fol.154v
naslov: Ta VI. Postaua. Vprashajne od oprauila pred obhaylom.
incipit: Glas Mlaishiga.Kadar tuoji urednost, inu mojo ſauershliuost ſpremishlujem Gospud; ſilnu ſe stresujem, inu ſe ſam ſebi ſramujem, ſakai aku neperstopim, toku pred shiuleinam bishim.
eksplicit: ſakai pridnu je snati, koku namuzh duhovnu inu zhastitu, imam tebi moje serze perprauiti, k vshiuajnu sdrauimu tuoiga ſacramenta, ali tudi 'koffrvuajnu toku uiſsokiga Boſſhiga offra.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_108. Ta VI. Postaua. Vprashajne od oprauila pred obhaylom. . URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_108/VIEW/ [ datum dostopa ]