Ms 086_113

Ta XI Postaua. De tu tellu Christushavu, inu Sueto pismu, so nar uet uerni dushizi potrebna.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 162r-164v : fol.162r-164v
naslov: Ta XI Postaua. De tu tellu Christushavu, inu Sueto pismu, so nar uet uerni dushizi potrebna.
incipit: Glas Mlaishiga. O ty sladki gospud Issus, koku uelika sladkust, je ene bogaboiezhe dushize, katera s tabo ſe gosty per tuoimu gostouajnu.
eksplicit: Inu zhe nemoremu v taki nedolshnosti shiuetj, koker bi ſe ſpodobilu: douoshj nam, debi my v urednu nasha hudoba obiskali, katero smo dopernesli; inu v duhj te pohleunosti, inu vnaprej usitium, ene dobre uole, tebi poseh malu, 's uekshim serzam bodemo slushili.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_113. Ta XI Postaua. De tu tellu Christushavu, inu Sueto pismu, so nar uet uerni dushizi potrebna.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_113/VIEW/ [ datum dostopa ]