Ms 086_114

Ta XII Postaua. De se jma 'suelikim flisam k obhajlu Christuſha uimu perstopiti.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 164v-166r : fol.164v-166r
naslov: Ta XII Postaua. De se jma 'suelikim flisam k obhajlu Christuſha uimu perstopiti.
incipit: Glas Lubiga. Jest ſim, kateri ta zhistost lubim, iest ſim en vûm dajauezh use ſuitosti. Jest yshem enu zhistu ſerze, inu tamkaj je tu mejstu moiga prebiualisha inu pokoia.
eksplicit: Jest ſim, katerimu ſe vûs moreſh podati, toku, de posegmal nikar v tebi, ſamuzh v meni bres vsiga skerblejna bodesh ſhiuil.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_114. Ta XII Postaua. De se jma 'suelikim flisam k obhajlu Christuſha uimu perstopiti.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_114/VIEW/ [ datum dostopa ]