Ms 086_116

Ta XIV Postaua. Od nikoteriga andohtliuiga shelejna h Chrstuſha uimu telleſu.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 167v-168r : fol.167v-168r
naslov: Ta XIV Postaua. Od nikoteriga andohtliuiga shelejna h Chrstuſha uimu telleſu.
incipit: O koku uelika obilnost je ti sladkusti tuoje, ô Gospud! Katero ſi ty skril, pred temi, kateri ſe tebe boje.
eksplicit: ſakai de ſi lih stako sheilo tuoih ſurebnih bogabojezhnih ne gorim, uerer pd milosti tuoje, inu tyste preulike reshgane uole, ſhelim. proſim inu moljmo, vſih takeshnih veshganih lubesnikov tuoih deleshen postati, inu k nieh touarstvu perstaulen bitj.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_116. Ta XIV Postaua. Od nikoteriga andohtliuiga shelejna h Chrstuſha uimu telleſu.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_116/VIEW/ [ datum dostopa ]