Ms 086_117

Ta XV Postaua. De se ta milost te andohti, 'spohleushino inu ſebe ſamiga sashmagainam doby.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 168v-170r : fol.168v-170r
naslov: Ta XV Postaua. De se ta milost te andohti, 'spohleushino inu ſebe ſamiga sashmagainam doby.
incipit: Ty imash ta milost, te bogabojezhnosti po gostu iskati, 'sueliko sheljo proſsiti, 'spoterpeshliuostjo inu 'svupaijnam zhastiti.
eksplicit: En takushen v prejemleinu tiga Sietiga Reshniga telleſsa, ſi saslushj eno ueliko milost ali gnada tiga bishiga 'skleinejna, dokler on negleda na suoja lastna bogaboiezhnost inu reshalouaine, ſamuzh zhes uso bogaboiezhnost jnu 'snotrainu ueſſeile, k Boshy zhasty inu hualj.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_117. Ta XV Postaua. De se ta milost te andohti, 'spohleushino inu ſebe ſamiga sashmagainam doby.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_117/VIEW/ [ datum dostopa ]