Ms 086_121

TOLMAZHARIA SAPOR


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 175r : fol. 175r
naslov: TOLMAZHARIA SAPOR
incipit: Vsamite lubi Krainzi inu Slouenzi letu moje is celiga serza vam h pridu nemejnenu dellu, radi inu ueſselj gori: preberite skerbnu inu ushiuajte uashim Dushizam hpotashejnu. Sakai niker se tiga serza pokoj nenajde, kakor le usamim Iagnetj inu vtih Bukuizah, prauj naſs Bogabojezhj Thomas. Prosim pak, debj kakor zhiste zhibelize, inu nikar kakor dtrupouitj Paijki na lete Bukuize kbrajnu perletelj: sakai kakor letij slazhize vstrup, tako one pruti roshno sozhnost v sterd preobernejo. Inu zhe kaj dobriga bote vnijh neshly,
eksplicit: dajte samimu Bogu hualo: iest od uaſs drusiga neshelim, kakor le to sueto Lubesen, uoshljuost, inu suesto pomuzh. Ijemete se dobru.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_121. TOLMAZHARIA SAPOR. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_121/VIEW/ [ datum dostopa ]