Ms 087_03

Pro occulis


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: zdravilstvo :
locus shema: ff cilj: 020r : fol. 020r
naslov: Pro occulis
opomba: Štiri vrstice navodila v slovenščini, omenja mlade robide, iz katerih se naredi obloga za oči.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-09-02Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2009-09-21Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 087_03. Pro occulis. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_087_03/VIEW/ [ datum dostopa ]