Ms 087_04

Kadar Shiuina okole pada alli pa Zarka


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: zdravilstvo :
locus shema: ff cilj: 029r : fol. 029r
naslov: Kadar Shiuina okole pada alli pa Zarka
opomba: Enajst vrstic navodila v slovenščini, kako narediti krepčilen pripravek za živino.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-09-02Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2009-09-21Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 087_04. Kadar Shiuina okole pada alli pa Zarka. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_087_04/VIEW/ [ datum dostopa ]