Ms 087_05

Sa Kassil


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: zdravilstvo :
locus shema: ff cilj: 029v : fol. 029v
naslov: Sa Kassil
opomba: Deset vrstic navodila, kako narediti zdravilo za kašelj.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-09-02Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2009-09-21Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 087_05. Sa Kassil. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_087_05/VIEW/ [ datum dostopa ]