Ms 087_07

Kadar Glaua boli alli ie otekla


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: zdravilstvo :
locus shema: ff cilj: 030r : fol. 30r
naslov: Kadar Glaua boli alli ie otekla
opomba: Recept za pripravek proti glavobolu, omenjena so jajca in rožno olje.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-09-02Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2009-09-21Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 087_07. Kadar Glaua boli alli ie otekla. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_087_07/VIEW/ [ datum dostopa ]