Ms 087_08

Sa Ottok kadar edan ras otteze


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: zdravilstvo :
locus shema: ff cilj: 033r : fol. 033r
naslov: Sa Ottok kadar edan ras otteze
opomba: Prva vrstica in polovica druge v slovenščini, nadaljevanje v italijanščini.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-09-02Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2009-09-21Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 087_08. Sa Ottok kadar edan ras otteze. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_087_08/VIEW/ [ datum dostopa ]