Ms 088_11

Ama amorem Jesu, qui amore tui amoris descendit in Jes ͠uus


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pridiga :
locus shema: ff cilj: 089r-090v : fol. 089r-090r
naslov: Ama amorem Jesu, qui amore tui amoris descendit in Jes ͠u
incipit: Nikar nebote taku hudobni, inu nehualeshni, kakor so bili ti Josephoui Bratjem od katerih S. pismo praui: de ta lepi inu nedolshni Joseph, ie bil shal, po Sapuvedi Suoiga ozheta Jacoba, yskati ſuoje Bratje, kateri ſhiuino pasly po hribah inu puszhauah
eksplicit: Poidimo tedaj jesusa obyskati, s'Pastery niega moliti: s'Krajliy njemu nasha serza offrouati:s'Angeli niemu zhast, inu hualo dati. S'Mario diuizo, inu s'Josephom niega lubiti, Amen.
opomba: Naslov pridige je latinski, celotno besedilo pa slovensko.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-09-24Matija Ogrin: Strukturni dodatki, ureditev.
  • 2009-10-16Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo podatkov.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 088_11. Ama amorem Jesu, qui amore tui amoris descendit in Jes ͠uus. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_088_11/VIEW/ [ datum dostopa ]