Ms 088_12

Quo vadis? Kam gresh.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pridiga :
locus shema: ff cilj: 089r-090v : fol. 091r-092v
naslov: Quo vadis? Kam gresh.
incipit: Meni ſe ſdy, da iest uidem, de en zholnar perpraula ſuoj zholn na murje, ubu te sheleſne mazhike s'vode vun ulezhe, iadra reſtega, strike prepraula inu gliha, vejter lovi
eksplicit: ſholnerje vi terpite, kakor ſs. Materniki: ali vaſha marunga nei takushna, ſakai vi terpite ſa ſemlo, onÿ ſo pak terpeli ſa Nebu.
opomba: Za slovenskim delom pridige sledi besedilo v latinščini in nemščini, nato se spet nadaljuje v slovenščini.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-09-24Matija Ogrin: Strukturni dodatki, ureditev.
  • 2009-10-16Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo podatkov.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 088_12. Quo vadis? Kam gresh.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_088_12/VIEW/ [ datum dostopa ]