Ms 088_15

Ego quasi vitis fructificaui. Jest ſim od ſebe dala lubeſnivost tega diſhauia. Kakor ena vinska tèrta s' zvejtom pravi Jeſus ſyrah


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pridiga :
locus shema: ff cilj: 204r-207v : fol. 204r-207v
naslov: Ego quasi vitis fructificaui. Jest ſim od ſebe dala lubeſnivost tega diſhauia. Kakor ena vinska tèrta s' zvejtom pravi Jeſus ſyrah
incipit: Delezh, riſnizhnu, inu gvishnu bode taisti zhlouik greſhil inu falil, kateri bi po ſvunainiemoogledaniem hozhe ſoditi, ali en tak ſe bode grobú opekou, inu strashnu ſadeu, terzhen inu spotaknen ali udaren.
eksplicit: Ona je risnizhnu nam na ta sveit perneſla tá shlahtni ſueti ſad. to je, Marjo zhisto divizo, ona nam pak ta ſad vezhniga Isuelizhania. Amen.
opomba: Med slovenskim besedilom so tudi latinski stavki.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-09-24Matija Ogrin: Strukturni dodatki, ureditev.
  • 2009-10-16Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo podatkov.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 088_15. Ego quasi vitis fructificaui. Jest ſim od ſebe dala lubeſnivost tega diſhauia. Kakor ena vinska tèrta s' zvejtom pravi Jeſus ſyrah. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_088_15/VIEW/ [ datum dostopa ]