Ms 088_14

Ora pro nobis, quoniam tu mulier ſancta est. Moli, proſi Boga ſa naſs, ſakaj ti si ena ſueta ſhena. Moli ſa naſ h'Gospudu, ſakai ti ſi ena ſueta bogabojezha ſhena.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pridiga :
locus shema: ff cilj: 200r-203v : fol. 200r-203v
naslov: Ora pro nobis, quoniam tu mulier ſancta est. Moli, proſi Boga ſa naſs, ſakaj ti si ena ſueta ſhena. Moli ſa naſ h'Gospudu, ſakai ti ſi ena ſueta bogabojezha ſhena.
incipit: Jest ſe nemorem ſadosti prezhudit, de nekateri ludje ſe podſtopio shpot delat is tega shenskiga ſpola, rekozh: de ſo ſe le ſame try dobre shene na svejtu neshle, inu de ta perua ie shla v Nebeſsa, ta druga de je vtonilla, inu ta tretja de ſe je ſgubilla, katero vsÿ ÿszhejo, inu uender jo nenajdejo; _ letu suoje nepametnu govoriene hozheo poterdit s' taistimÿ beſsedami tiga modriga Salamona, kir praui: Mulier fortem quis inueniet? gdu bo naſhal eno mozhno sheno? Salamom nej mislil s'tem dati ſastopit, de malu dobrih shenshkih pershon na ſuejtu ſe najde, ſakaj on ie dobru vedil, de ueliko dobrih ſhen ſe najde v'ſuetim piſsmu.
eksplicit: oh zhastita pomozhnizha naſha S. Anna! my ſe tebi pohleunu perporozhimo, inu do ſmerti tuoj shlushabniki ostanemo, ter te proſsimo: Ora pro nobis, quoniam tu muler ſancta es de bi my s tabo do uekoma v nebeſsih Boshje oblizhje ushuali. Amen.
opomba: Med slovenskim besedilom so tudi latinski stavki.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-09-24Matija Ogrin: Strukturni dodatki, ureditev.
  • 2009-10-16Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo podatkov.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 088_14. Ora pro nobis, quoniam tu mulier ſancta est. Moli, proſi Boga ſa naſs, ſakaj ti si ena ſueta ſhena. Moli ſa naſ h'Gospudu, ſakai ti ſi ena ſueta bogabojezha ſhena.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_088_14/VIEW/ [ datum dostopa ]