Ms 088_19

Ait Jeſus ad eum: quia hodie ſalg domus huie facta est. Jeſus ie pak rekal K'njemu: danasſ je letej hishi iſualizhaj ___


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pridiga :
locus shema: ff cilj: 280r-283v : fol. 280r-283v
naslov: Ait Jeſus ad eum: quia hodie ſalg domus huie facta est. Jeſus ie pak rekal K'njemu: danasſ je letej hishi iſualizhaj ___
incipit: Nadan letniga Shegnaina per vſaki zerkui ſe uidi, obhaja, inu shlishu enu ueliku duhounu in telleſnu veſselje
eksplicit: In v'poſeſs nebeshkiga krajlestua vaſ poſtaui, rekozh: venite benedicti _ris mei, poſsidete paratu voby Regnum. Amen.
opomba: Med slovenskim besedilom so tudi latinski stavki.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-09-24Matija Ogrin: Strukturni dodatki, ureditev.
  • 2009-10-16Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo podatkov.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 088_19. Ait Jeſus ad eum: quia hodie ſalg domus huie facta est. Jeſus ie pak rekal K'njemu: danasſ je letej hishi iſualizhaj ___. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_088_19/VIEW/ [ datum dostopa ]