Ms 088_20

Ta žlahtna tica feniks


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pridiga :
locus shema: ff cilj: 346r-350r : fol. 346r-350r
naslov uredniški slov. : Ta žlahtna tica feniks
incipit: Ta shlahtna tiza phöenix imenuana, kadar Sazhne stara inu teska prihaiat de she nez uezh nemore po ſuoje nauade od te niske ſemle pruti tem uiſokim Nebeſam posdignit
eksplicit: ſe troshtam de bosh meni moie grehe odpustil, moio dusho isuelizhal, katera bo tebe do vekomei v nebeſih lubila, zastila, inu hualila. Amen.
opomba: Med slovenskim besedilom so tudi latinski stavki.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-09-24Matija Ogrin: Strukturni dodatki, ureditev.
  • 2009-10-16Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo podatkov.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 088_20. Ta žlahtna tica feniks. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_088_20/VIEW/ [ datum dostopa ]