Ms 090

Slovenski stavek v pismu opata Lenarta Pacherneckerja iz leta 1579

Slovenski stavek v pismu kostanjeviškega opata Lenarta Pacherneckerja vetrinjskemu opatu Adamu iz leta 1579. Najstarejši ohranjeni slovenski zapis v pismu. ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
identifikacijska številka ARS : ARS, AS 746, Cistercijanski samostan in državno gospostvo Kostanjevica, fasc. 28 (Korespondenca)
vsebina rokopisa:
povzetek: Slovenski stavek v pismu kostanjeviškega opata Lenarta Pacherneckerja vetrinjskemu opatu Adamu iz leta 1579. Najstarejši ohranjeni slovenski zapis v pismu.
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pismo, redovništvo: cisterciani (OCist) :
naslov uredniški slov. : Slovenski stavek v pismu opata Lenarta Pacherneckerja iz leta 1579
incipit slov. : Otroci uzhite ſe kruha ieſti.
fizični opis:
opis objekta oblika: samostojni list :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

obseg:
dimenzije list enota: mm :
višina: 323
širina: 225
opis rok roke: 1 :
opomba o roki:

Napisala ena roka. Verjetno avtograf Lenarta Pacherneckerja.

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Kostanjevica na Krki
čas nastanka: 16. 12. 1579
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-08-19Boris Golec: Celoten opis.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 090. Slovenski stavek v pismu opata Lenarta Pacherneckerja iz leta 1579. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_090/VIEW/ [ datum dostopa ]