Ms 091

Gorske bukve – Recljev prevod iz leta 1582

Prevod gorskega zakona za Štajersko iz leta 1543 Andreja Reclja, ki so ga smiselno uporabljali tudi v drugih slovenskih deželah. Prvi znani prevod zakonskega be ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
identifikacijska številka ARS : ARS, AS 1073, Zbirka rokopisov, I/41r, fol. 40-54
vsebina rokopisa:
povzetek: Prevod gorskega zakona za Štajersko iz leta 1543 Andreja Reclja, ki so ga smiselno uporabljali tudi v drugih slovenskih deželah. Prvi znani prevod zakonskega besedila v slovenskem jeziku. V naslovu se sklicuje na vsaj enega starejšega (»iz nou [!] u slavenski jezik iztulmačan«). Besedilo je prepis izvirnika, ki je nastal na Raki pri Krškem, prepis je nastal v Ljubljani konec 16. stoletja.
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pravna norma, ekleziastični: škofijski kleriki :
naslov izvirni nem. : Landgerichts-Zehend- vnnd Perkhrechtsordnung dises Fürstenthumb Crain
naslov uredniški slov. : Gorske bukve – Recljev prevod iz leta 1582
incipit slov. : Privilegium. Mi Ferdinandus od Boshie milosti Rimſki krail, uſakimu zhaſu Gmerar tega Raiha Vnemzhich
eksplicit lat. : Commissio Domini Regis in Consilio. A. CV. Puechhaim freyherr Ver. Stathalterambts. M. B. V. Leopoltsdorff, Canzler. Suigmundt freyherr zu Herberstain. I. V. Landaw. B. Khuena Belasy. R. H. Reitter.
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

obseg:
dimenzije list enota: mm :
višina: 305
širina: 195
opis rok roke: 1 :
opomba o roki:

Napisala ena roka, prepis s konca 16. stoletja.

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Ljubljana
čas nastanka ne po: 1600 ne pred: 1582 : konec 16. stol.
provenienca: Breckerfeldov arhiv v graščini Stari grad pri Novem mestu – Erbergov arhiv v graščini Dol – Kranjski deželni arhiv z nasledniki.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-08-20Boris Golec: Celoten opis.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 091. Recelj, Andrej: Gorske bukve – Recljev prevod iz leta 1582. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_091/VIEW/ [ datum dostopa ]