Ms 104

Pismo duhovnika Matije Perdona iz ječe leta 1615

Pismo duhovnika Matije Perdona iz zapora beljaškemu arhidiakonu Janezu Andreju Napokoju iz leta 1615. Pismo je ohranjeno v sodobnem prepisu druge osebe z vzpore ...

identifikator rokopisa:
država: Avstrija
naselje: Salzburg
identifikacijska številka KAS : KAS, HS 11/90, fol. 456-458
vsebina rokopisa:
povzetek: Pismo duhovnika Matije Perdona iz zapora beljaškemu arhidiakonu Janezu Andreju Napokoju iz leta 1615. Pismo je ohranjeno v sodobnem prepisu druge osebe z vzporednim nemškim prevodom. Izvirnik nastal pri Gospe Sveti/Maria Saal, prepis neposredno zatem najverjetneje nekje na Koroškem.
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pismo, ekleziastični: škofijski kleriki :
naslov uredniški slov. : Pismo duhovnika Matije Perdona iz ječe leta 1615
incipit slov. : Lubesniui Gospod Ozha, Jest Vas proſim ſa boshie Ime, pomuiaite ſe sa me
eksplicit: oſnanite meni po meniheh Vzelouzi, koku goſpod ozho.
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

obseg:
dimenzije list enota: mm :
opis rok roke: 1 :
opomba o roki:

Napisala ena roka.

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Gospa Sveta / Marija Saal
čas nastanka ne po: 1615-08-14 ne pred: 1615-08-29 : Med 14. in 29. 8. 1615
provenienca: Koroška – Salzburg – Konzistorialni arhiv Salzburg
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen po faksimilu.
  • 2011-08-19Boris Golec: Celoten opis.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 104. Perdon, Matija: Pismo duhovnika Matije Perdona iz ječe leta 1615 . URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_104/VIEW/ [ datum dostopa ]