Ms 105

Razglas deželnega kneza podložnikom deželnoknežjih uradov Naklo in Primskovo iz leta 1615

Razglas nadvojvode Ferdinanda podložnikom deželnoknežjih uradov Naklo in Primskovo iz leta 1615, da prihaja na ogled deželnoknežja komisija. Avtor je verjetno p ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
identifikacijska številka NSAL : NŠAL, Zbirka listin, 1615 IX. 4., Gradec
vsebina rokopisa:
povzetek: Razglas nadvojvode Ferdinanda podložnikom deželnoknežjih uradov Naklo in Primskovo iz leta 1615, da prihaja na ogled deželnoknežja komisija. Avtor je verjetno pisar vicedomskega urada v Ljubljani.
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: razglas, socialni izvor: uradovalni :
naslov uredniški slov. : Razglas deželnega kneza podložnikom deželnoknežjih uradov Naklo in Primskovo iz leta 1615
incipit slov. : Mi Ferdinand od Boſhie Gnade, Erzherzog vesterreichi, Herzog VBurgundi, Staierih, VKoratani, Vkrain ...
eksplicit: Danu Vnaſhim Mesti V Grazi, te Tſheterti dan Meſza Jeſsenika, Vtim 1615 leti.
fizični opis:
opis objekta oblika: snopič :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

obseg:
dimenzije list enota: mm :
višina: 326
širina: 217
opis rok roke: 1 :
opomba o roki:

Napisala ena roka.

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Ljubljana
čas nastanka: 1615
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-08-20Boris Golec: Celoten opis.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 105. Razglas deželnega kneza podložnikom deželnoknežjih uradov Naklo in Primskovo iz leta 1615. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_105/VIEW/ [ datum dostopa ]