Ms 109_01

Brez naslova


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: govor, ekleziastični: škofijski kleriki :
locus od: 006r do: 006v : 6r–6v
incipit: Molimo. Gospod Jesu Chriſte, ſtoimi petmi Karvavimi Ranami, katere je tebi na Krishu ta Lubesen prute nam Sturila, Skusi proschne Suetiga Francischka Xaveria pridi toiem Shlushabnikam hpomozhe, katere si ti s tojo drago Kriujo odreisheu, katere Shivish, inu Kralujesh Sbogam ozhetam vedinstve suetiga Ducha od vekoma do vekoma Amen.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-03-29Matija Ogrin: Celoten opis.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 109_01. Brez naslova. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_109_01/VIEW/ [ datum dostopa ]