Ms 114_03

Peisem Ta 3 od sveitiga Kosmana damjana Na visho koker Sveitga Elekshe


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
locus od: 009r do: 012v : 9r–12v
naslov: Peisem Ta 3 od sveitiga Kosmana damjana Na visho koker Sveitga Elekshe
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-03-17Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2017-03-03Matija Ogrin: Kodikološki opis in naslovi pesmi.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 114_03. Peisem Ta 3 od sveitiga Kosmana damjana Na visho koker Sveitga Elekshe . URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_114_03/VIEW/ [ datum dostopa ]