Ms 114_04

Ta 4 Peisem od Krishavga Pota


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
locus od: 013r do: 017v : 13r–17v
naslov: Ta 4 Peisem od Krishavga Pota
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-03-17Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2017-03-03Matija Ogrin: Kodikološki opis in naslovi pesmi.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 114_04. Ta 4 Peisem od Krishavga Pota . URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_114_04/VIEW/ [ datum dostopa ]