Ms 114_05

5 Peisem od Maria Divize


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
locus od: 017r do: 018v : 17r–18v
naslov: 5 Peisem od Maria Divize
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-03-17Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2017-03-03Matija Ogrin: Kodikološki opis in naslovi pesmi.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 114_05. 5 Peisem od Maria Divize . URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_114_05/VIEW/ [ datum dostopa ]