Ms 114_10

Ta 10 Peisem od S. Antona


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
locus od: 024v do: 026r : 24v–26r
naslov: Ta 10 Peisem od S. Antona
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-03-17Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2017-03-03Matija Ogrin: Kodikološki opis in naslovi pesmi.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 114_10. Ta 10 Peisem od S. Antona . URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_114_10/VIEW/ [ datum dostopa ]