Ms 114_11

Ta 11 Peisem od S. Alexsa


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
locus od: 026r do: 029r : 26r–29r
naslov: Ta 11 Peisem od S. Alexsa
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-03-17Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2017-03-03Matija Ogrin: Kodikološki opis in naslovi pesmi.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 114_11. Ta 11 Peisem od S. Alexsa . URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_114_11/VIEW/ [ datum dostopa ]