Ms 114_14

Ta 14 Peisem od uNebu hojanje jesusa Afertni dan vishe koker o rumar sveitga krisha zhasti ga sdei prou


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
locus od: 031v do: 032v : 31v–32v
naslov: Ta 14 Peisem od uNebu hojanje jesusa Afertni dan vishe koker o rumar sveitga krisha zhasti ga sdei prou
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-03-17Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2017-03-03Matija Ogrin: Kodikološki opis in naslovi pesmi.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 114_14. Ta 14 Peisem od uNebu hojanje jesusa Afertni dan vishe koker o rumar sveitga krisha zhasti ga sdei prou. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_114_14/VIEW/ [ datum dostopa ]