Ms 114_13

Ta 13. Peisem od Maria D.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
locus od: 030v do: 031r : 30v–31r
naslov: Ta 13. Peisem od Maria D.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-03-17Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2017-03-03Matija Ogrin: Kodikološki opis in naslovi pesmi.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 114_13. Ta 13. Peisem od Maria D. . URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_114_13/VIEW/ [ datum dostopa ]