Ms 114_16

Perva pesem od S. Troitze


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
locus od: 034r do: 036r : 34r–36r
naslov: Perva pesem od S. Troitze
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-03-17Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2017-03-03Matija Ogrin: Kodikološki opis in naslovi pesmi.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 114_16. Perva pesem od S. Troitze. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_114_16/VIEW/ [ datum dostopa ]