Ms 114_17

Ta II Pesſem od Chrisſtusa.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
locus od: 036r do: 037v : 36r–37v
naslov: Ta II Pesſem od Chrisſtusa.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-03-17Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2017-03-03Matija Ogrin: Kodikološki opis in naslovi pesmi.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 114_17. Ta II Pesſem od Chrisſtusa.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_114_17/VIEW/ [ datum dostopa ]