Ms 114_21

Ta VI Pesſem. Klaguvaine enga greshnika in trostaine Mariae Divize


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
locus od: 045v do: 048r : 45v–48r
naslov: Ta VI Pesſem. Klaguvaine enga greshnika in trostaine Mariae Divize
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-03-17Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2017-03-03Matija Ogrin: Kodikološki opis in naslovi pesmi.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 114_21. Ta VI Pesſem. Klaguvaine enga greshnika in trostaine Mariae Divize . URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_114_21/VIEW/ [ datum dostopa ]