Ms 114_20

Ta V. Peisſem od britke martre Jesusave


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
locus od: 042r do: 045v : 42r–45v
naslov: Ta V. Peisſem od britke martre Jesusave
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-03-17Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2017-03-03Matija Ogrin: Kodikološki opis in naslovi pesmi.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 114_20. Ta V. Peisſem od britke martre Jesusave . URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_114_20/VIEW/ [ datum dostopa ]