Ms 114_25

Ta X Pesſem od S. Nesſe


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
locus od: 054v do: 057r : 54v–57r
naslov: Ta X Pesſem od S.
sic: Nesſe
incipit: Sveta Nesha Palitiana / Zhast nu hvala velika / Utemu ordnu prarokuana / Svetiga Dominica
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-03-17Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2017-03-03Matija Ogrin: Kodikološki opis in naslovi pesmi.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 114_25. Ta X Pesſem od S. Nesſe. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_114_25/VIEW/ [ datum dostopa ]