Ms 114_26

Ta XI Pesſem od S. Margethe


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
locus od: 057r do: 061r : 57r–61r
naslov: Ta XI Pesſem od S. Margethe
incipit: Sveta Margetha Corthona / Ordna Svetga Franciska / En exempel nu patrona / Sa sledniga greshnika
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-03-17Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2017-03-03Matija Ogrin: Kodikološki opis in naslovi pesmi.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 114_26. Ta XI Pesſem od S. Margethe. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_114_26/VIEW/ [ datum dostopa ]