Ms 114_33

XXX Peisem Sa krishou pot


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
locus od: 082r do: 083r : 82r–83r
naslov: XXX Peisem Sa krishou pot
incipit: Gori gori dush
nejasno: e
moj
nejasno: o
/ Sveistu spreimi Mater tojo / Maria siunu shalostna
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-03-17Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2017-03-03Matija Ogrin: Kodikološki opis in naslovi pesmi.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 114_33. XXX Peisem Sa krishou pot. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_114_33/VIEW/ [ datum dostopa ]