Ms 114_32

TA XVII Pesſem na Pepeunizo vishe shelish lubi kristjan


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
locus od: 079r do: 081v : 79r–81v
naslov: TA XVII Pesſem na Pepeunizo vishe shelish lubi kristjan
incipit: En krat en turik je / Raishau s Turzhie / Kir pride v Benitke / Vidi norzhie
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-03-17Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2017-03-03Matija Ogrin: Kodikološki opis in naslovi pesmi.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 114_32. TA XVII Pesſem na Pepeunizo vishe shelish lubi kristjan. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_114_32/VIEW/ [ datum dostopa ]