Ms 114_35

Ta XXXII Peisem en exempel s. troize vishe o kristjani poshlushaite


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
locus od: 084v do: 085v : 84v–85v
naslov: Ta XXXII Peisem en exempel s. troize vishe o kristjani poshlushaite
incipit: Pishe svet janes Domazhzen / De je ta eksempel sturjen
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-03-17Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2017-03-03Matija Ogrin: Kodikološki opis in naslovi pesmi.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 114_35. Ta XXXII Peisem en exempel s. troize vishe o kristjani poshlushaite. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_114_35/VIEW/ [ datum dostopa ]