Ms 114_36

Ta XXXIII Peisem Sa novu leitu


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
locus od: 086r do: 087v : 86r–87v
naslov: Ta XXXIII Peisem Sa novu leitu
incipit: Uzhakali smo novu leitu / zhast nu hvala bogu / kateru bo taku shteitu
opomba: Katehetična pesem za novo leto vsebuje v prvi kitici datacijo: 1787.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-03-17Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2017-03-03Matija Ogrin: Kodikološki opis in naslovi pesmi.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 114_36. Ta XXXIII Peisem Sa novu leitu. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_114_36/VIEW/ [ datum dostopa ]