Ms 117

Premišluvanje trplenja Jezusa Kristusa

Rokopis z začetka 19. stoletja vsebuje premišljevanje Jezusovega trpljenja in je po nastanku verjetno povezan z več besedili starejše baročne zvrsti vita Christ ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
identifikacijska številka Nuk : Ms 40/76
vsebina rokopisa:
povzetek:

Rokopis z začetka 19. stoletja vsebuje premišljevanje Jezusovega trpljenja in je po nastanku verjetno povezan z več besedili starejše baročne zvrsti vita Christi, vendar je izvir besedila novejši. Besedilo rokopisa nekoliko še izhaja iz baročnega pasijonskega izročila, njegova duhovna zasnova pa je že nekoliko razsvetljenska, morda janzenistična: iz starejše tradicije zajema le tisto vsebino, ki temelji dosledno na evangeliju; noben tradicijski element ni ohranjen: ne Jesusovi padci pod križem ne Veronika s potnim prtom.

Besedilo je nedokončano: začne se s prizorom Jezusovega krvavega potu (kar je značilno za janzenistični križev pot) in se pretrga v razdelku, ki predstavi Jezusove zadnje besede na križu. Obsega poglavja: I. Jesus Krivavi pot poti; v razdeleku II, kjer Jezusa primejo, manjka najmanj en list z naslovom razdelka, verjetno dva lista (gl. kodikološko formulo); III. Jesus je k ſmerti obsojen; IV. Jesus, inu Barabba pred Pilatusham; V. Jesus je gaishlan; VI. Jesus je s ternjam kronan; VII. Jesus je k smerti obsojen; VIII. Jesus neſe ſvoj krish; IX. Simon Zireneus neſe krish sa Jesusam inu shene nad Jesusam shalujejo; X. Jesuſa na Krish perbijejo; XI. Perve dve beſede Jesuſove na Krishu; XII. Od peteh sadnih beſedi Jesuſovih na Krishu. Vsako poglavje se začne z ustreznim navedkom iz evangelija, sledi spokorno premišljevanje, kjer v središču ni toliko Jezusovo trpljenje, ampak predvsem njegov pomen za bralca kot premišljujočega grešnika.

Pisna znamenja ali sledi baročnega besedilnega izročila so opazna v črkah D, K in ÿ (krÿ). Napisala verjetno ista roka kakor Ms 111 in Ms 112.

Na zadnjih 11 fol. je z drugo roko napisana Pridga na 22. Nedelo po Binkostih Daite Bogu, kar je boshjiga. Mat. 22.21.

razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
naslov izvirni slov. : Premiſhluvanje terplenja Jeſuſa Kriſtuſa
naslov uredniški slov. : Premišluvanje trplenja Jezusa Kristusa
incipit slov. : Jesus rezhe k njim: Moja dusha je shalostna noter do smerti; – – inu negovi pot je postal kakor kryvave na semlo tekozhe kaple. S. Matth. 26. p. S. Luk. 22. p.
eksplicit: ſmemo terdno ſaupati, de nas bo enkrat u tiſtu svetu veſele gor useu, kterga je on uſim perpravu kritiri nega lubjo! Amen.
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

Ročno izdelan papir. Na robovih več folijev vidni fragmenti vodnih znamenj.

obseg:
opomba: Ohranjenih je 51 od prvotnih 56 folijev.
dimenzije list enota: mm :
višina: 178
širina: 110
foliacija: Številčenja ni.
kolacija leg:
formula: 4(-4) + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 7(-1)
opis rok roke: 1 :
opomba o roki:

Napisala ena roka, verjetno ista kot Ms 111 in Ms 112.

opis okrasja:

opis vezave:

Vezava je sočasna, platnici iz lesenih deščic sta prevlečeni s črnim papirjem, hrbet je vezan v temnorjavo usnje.

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Gorenjska
čas nastanka ne po: 1850 ne pred: 1800 : 1800–1850
provenienca: Federalni zbirni center (FZC)
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-06-16Matija Ogrin: Kodikološki dodatki.
  • 2017-06-08Matija Ogrin: Vsebinski in fizični opis.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 117. Premišluvanje trplenja Jezusa Kristusa. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_117/VIEW/ [ datum dostopa ]